Exlibris znamená „Tato kniha je moje“ a jde o jakousi knižní značku, která vznikla dříve než samotný knihtisk. Objevovala se už ve středověkých rukopisech kodexů a zpočátku byla výsadou bohatých lidí, kteří měli na to své knihy vydávat. Jejich tvůrci vždy dbali na umělecké řešeni exlibris.

Současná výstava na Konopišti tento fenomén přiblíží jak znalcům, tak laikům. „Jedná se vlastně o projekt s několika naplánovanými výstavami. Ta závěrečná se koná právě na Konopišti, které jsme zvolili zejména proto, že se v jeho knihovnách nachází celá řada knih s tímto tématem,“ předeslal během vernisáže Petr Mašek z Knihovny Národního muzea a dodal, že výstavní projekt vznikl také přičiněním Národního památkového ústavu, Národní knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci.

Knihovny na Konopišti

Na Konopišti je hned několik knihoven. První vznikla už počátkem 18. století za hrabat Přehořovských z Kvasejovic. „Z velké části se ale dostala do fondu piaristů z Benešova a později při sekularizaci společností byla rozptýlena na řadu míst,“ připomněl vědec.

Další byla barokní knihovna, která vznikla v polovině 18. století přičiněním Adama v Vrtby a velkou část sbírky tvoří takzvané teatrálie, tedy knihy se zaměřením na divadlo. „Soupis byl publikován v 60. letech minulého století a dodnes patří mezi velmi využívané celosvětově, protože obsahuje četné unikáty. Knihovna ale byla odvezena při koupi Konopiště Lobkovici do Křimic u Plzně a tam ji v 90. letech restituoval knížeti Jaroslavovi a stále funguje,“ řekl Petr Mašek.

František Ferdinand d’Este pak na Konopiště přivezl knihovnu svého otce. Sám rád nakupoval knihy a centrem jeho zájmu byla historie, politika, les, zbraně a lovectví. Sbírky ale obsahují také celou řadu už ve své době na konci 19. století velmi drahých obrazových publikací.

Dále se Konopiště může pochlubit italskou knihovnou. Ta sem byla přivezená po konfiskaci habsburských majetků po roce 1918 ze zámku v Ostrově u Karlových Varů.

Poslední a velmi kuriózní knihovnou, která se ocitla na Konopišti je ta, kterou na zámek přivezl během druhé světové války Kurt Knoblauch, generál SS. „Obsahuje běžnou literaturu první polovinu 20. století, ale také knihy věnované Martinem Bormannem i dalších pohlavárů Třetí říše,“ dodal Petr Mašek.

Výstava ve Střelnici zámku je přístupná do 25. září každý den kromě pondělí.