„Slavnost jsme připravili v naší zahradě, na které jsme ohromně zapracovali. Je v přírodním stylu a velkou měrou se na jejím vzniku podíleli a podílí pod dohledem pedagogů právě naši žáci, a to bez toho, abychom sem povolali nějakou specializovanou firmu,“ popsala ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany Daniela Kalinová s tím, že také veškeré občerstvení vymysleli a také připravili sami žáci.

„Každá třída má svou aktivitu, svůj koutek a výtěžek z prodeje výrobků jim přispěje na nákup knížek nebo na výlet. A protože děti také samy prodávají, učíme je tím zároveň finanční gramotnosti, a to je velmi důležité,“ připomněla ředitelka.

Právě tak škola také nakoupila například stroj na výrobu cukrové vaty. A kavárna v dřevěném altánu, kde se pochutina prodávala, byla jedním z nejvíce navštěvovaných míst zahradní slavnosti.

„Cukrová vata je skutečně velkým trhákem,“ zasmála se Daniela Kalinová.

Ale zahradní slavnost měla víc programů, než jen nezávazné korzování mezi jednotlivými stánky. Rodiče při ní viděli také zábavná vystoupení svých potomků a nakonec také pasování osmáků vycházejícími žáky na deváťáky.

Na školáky vlastnoručně vyrobeném pódiu všem pak až do desáté hodině večerní zahrála kapela Reflex, jejíž muzikanti jsou absolventy chotýšanské školy.