Autorem textů je Igor Chromý, přímý účastník listopadových demonstrací, který na slavnostním zahájení také povyprávěl, jak on vnímal všechny ty události kolem sametové revoluce. Výstavu zahájil místostarosta města Benešov Zdeněk Zahradníček. Součástí akce byla i ukázka dobových vozidel. Výstava potrvá do 28. listopadu.

Když se pravda měnila v krev. Výstava v benešovské městské výstavní síni mapuje vývoj nejvýznamnějších vyšetřovacích věznic StB, které se v letech 1946 – 1956 nacházely na území současné České republiky. Cílem vyšetřovatelů bylo na základě výslechů a pravdivých či smyšlených důkazů vypracovat trestní oznámení činící základ obžaloby k soudnímu procesu. Výstava potrvá do 21. prosince.

Cílem výstavy je na vybraných objektech vyšetřovacích věznic a případech skutečných lidí ukázat na zrůdnost mašinérie komunistického režimu. Nová etapa k pojmenování nezákonností a potrestání odpovědných osob nastala právě po listopadu 1989. Autorem výstavy je František Bártík, odborný pracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování. Akce byla součástí festivalu 30 let od sametové revoluce. 

Tereza Drexlerová