Řadu známých osobností, ale také hudebních souborů, budou mít možnost vidět a hlavně slyšet příznivci vážné hudby během 23. ročník festivalu Podblanický hudební podzim. Ten patří k jednomu z nejrozsáhlejších festivalů vážné hudby ve středních Čechách a byl založen jako pocta proslulému baroknímu skladateli Janu Dismasi Zelenkovi, rodáku z Louňovic pod Blaníkem.
„Představí se například Václav Hudeček, Jaroslav Svěcený, Felix Slováček, Thuri Ensemble a spousta dalších. Uměleckým přednesem zase potěší herci Jana Hlaváčová, Otakar Brousek, Alfréd Strejček nebo Jan Čenský,“ jmenuje některé účinkující ředitelka festivalu Věra Dudíková. Organizátor Podblanického hudebního festivalu, Sdružení profesionálních a dobrovolných kulturních pracovníků, umístil jednotlivé koncerty do sedmnácti měst a obcí Benešovska, Vlašimska a Posázaví.
Festival slavnostně zahájí 21. září v benešovském Městském divadle Na Poště koncertem orchestru České komorní filharmonie s dirigentem Vojtěchem Spurným. Návštěvníci tu uslyší nejen dílo Jana Dismase Zelenky, ale i výrazné dílo polozapomenutého skladatele Josefa Bárty. Hudební maratón vážné hudby se tradičně rozloučí se svými příznivci 7. prosince 2007 v krásné koncertní síni Základní školy v Neveklově
„V průběhu tří měsíců zazní díla nejen symfonická, ale i komorní a vokálně instrumentální, řady významných českých i zahraničních skladatelů od období baroka po romantismus,“ dodává Věra Dudíková s tím, že ani třiadvacátý ročník nezapomene na koncert ve prospěch zdravotně postižených v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Pacienti zde uslyší soubor dobových nástrojů Chairé s programem Píseň je touha složeným z českých a evropských milostných písní z období gotiky, renesance, baroka a klasicismu.