K vidění bylo barvení látek pomocí přírodních barviv, výrobu luků a šípů, hrnčířské umění, práci se dřevem a další řemesla. Bylo možné si i některá vyzkoušet, jako například výrobu svíček, různé techniky tkaní, knihtisk, mlít mouku nebo si vyrazit pražský groš, a to za pomoci dobových nástrojů. U toho se mohli návštěvníci dozvědět mnoho zajímavého o řemesle samotném od milých a šikovných řemeslníků.

Dále si bylo možné vyzkoušet lukostřelbu nebo se v malém ringu utkat s bojovníky. Nechyběla ani dobová hudba, která dodávala celé akci historickou atmosféru.

Za touto vydařenou akcí stojí Klub přátel hradu Zlenice ve spolupráci se spolkem Tempus Artificum. Pro návštěvníky to bylo jistě zajímavé a poučné, zejména pro děti. Pro ty tam byl i připravený dětský koutek, kdy si třeba mohly vytvořit papírovou rytířskou helmu, stavět hrad z kostek nebo si složit vitráž.

Další akcí na hradě Zlenice bude dětský den nazvaný Zachraňte lesní království, který se bude konat v sobotu 25. července. Jistě bude stejně vydařený.

Vladimír Trmal