Místní gymnázium spolu s městem letos oslavují významné výročí. Přesně před sto lety, v září 1907, byla totiž dostavěna a uvedena do provozu neorenesanční školní budova, v níž současní benešovští gymnazisté studují i dnes.
Během její stoleté existence se vystřídalo několik majitelů, ale v roce 1992 se vrátila tomu původnímu – Městu Benešov. V letech 2002–2003 prošel rozsáhlou rekonstrukcí vnější plášť objektu, a tak mohla budova důstojně a se vší parádou oslavit výročí tří set let, které tehdy uplynuly od založení piaristického gymnázia.
Slavnosti letošního stoletého výročí budovy vyvrcholily o tomto víkendu. Celodenní program zahájil svým proslovem ředitel školy Zdeněk Zahradníček, za řečnickým pultem ho vystřídali mimo jiné také ministryně školství Dana Kuchtová nebo ministr kultury Václav Jehlička, jenž na zdejším gymnáziu studoval.
Chvíli po desáté hodině vyrazil od gymnázia dlouhý průvod složený především z absolventů školy, profesorů, hostů i studentů současných. „Jsem tady ráda, protože se zde potkám s některými spolužáky,“ svěřila starší žena, která na gymnáziu maturovala.
Na jedenáctou hodinu byl připraven zlatý hřeb programu, otevření zrekonstruované auly, která je po právu chloubou celého objektu. Slavnostní síň, původně gymnazijní kaple, prošla rozsáhlou opravou nákladem více než pět milionů korun, které putovaly z rozpočtu města Benešov (o rekonstrukci Benešovský deník informoval v srpnu).
Účastníci oslav i všichni další návštěvníci mohli konečně spatřit krásný rekonstruovaný sál včetně úchvatných nástěnných maleb, zabílených z ideologických důvodů v padesátých letech minulého století.
Na celý den přichystali studenti a profesoři pro návštěvníky bohatý program: vystoupení školního pěveckého sboru, koncerty studentských hudebních souborů, zajímavá divadelní představení nebo ukázky práce s interaktivními tabulemi. Na chodbách byly instalovány výstavky dokumentů a fotografií popisujících historii a současnost budovy i školy samotné, ve třídách se promítaly fotografie ze školních akcí.