KDY: 5. září 11.30
KDE: Trhový Štěpánov, fotbalové hřšitě
ZA KOLIK: zdarma

Po zahájení soutěže bude provedena ukázka vyproštění osob z havarovaného vozu za účasti všech složek Integrovaného záchranného systému - tedy Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby a hasičů. Dále bude předvedena ukázka první pomoci členů ZZS, hašení dřevěného domečku či rozpáleného oleje.

Rovněž bude k dispozici výšková plošina a další hasičská technika. Letos prvně k nám zavítá Besip team, u kterého si diváci mohou vyzkoušet tzv. opilecké brýle, které věrně demonstrují výrazné snížení schopnosti vnímat okolí a zhoršenou koordinaci pohybu po požití alkoholu, návykových látek či při velké únavě. Zároveň si budou moci návštěvníci osvěžit znalost dopravních testů.

Také Policie ČR nám předvede něco ze svého preventivního programu a činnosti.  Děti si budou moci během odpoledne zařádit v hasičské pěně.  Po vyhlášení výsledků soutěže v požárním útoku bude od 19 hodin taneční zábava, kde nám zahraje kapela RE-FLEX. Občerstvení bude zajištěno po celé trvání akce. 
Srdečně zveme všechny občany a příznivce na „Den hasičů a záchranářů“. Letošní program je pestrý a zajímavý jak pro děti tak i pro dospělé. Svou účastí vyjádříte sympatie k obtížné práci nejenom hasičů, ale všech lidí, kteří každodenně riskují své zdraví a životy pro záchranu majetku a životů svých spoluobčanů.