Výroční vystoupení, které trvalo přes hodinu, sklidilo na závěr bouřlivý potlesk a ovace nadšených diváků. Tanečnice si tak za své umění a píli vysloužily zasloužené uznání.

Lenka Jeništová, vedoucí oddílu, byla za svůj celoroční přínos a obětavou práci s tanečnicemi odměněna krásnými květinami. Publikum ocenilo její nadšení a entuziasmus, s nímž se věnuje vedení oddílu a předávání krásy orientálního tance svým svěřenkyním.

Pro oddíl orientálního tance TJ Kavalier Sázava se jednalo o velký úspěch a zároveň o milou tečku za uplynulou sezónou. Tanečnice i vedení se těší na další práci a setkávání s publikem na dalších vystoupeních. Plány na další sezonu probraly na následné afterparty.