Cílem je spojit jednotlivé kulturní akce na téma F. F. d‘Este v turistické destinaci Posázaví do jednoho celku. Během celého roku je pro Vás bude pořádat společnost Posázaví o.p.s. společně s partnery, mezi které patří především město Benešov, město Týnec nad Sázavou, zámek Konopiště, České dráhy, Společenské centrum Týnec a Umělecká agentura Jaroslava Pelíška. Vrcholem seriálu budou CÍSAŘSKÉ A KRÁLOVSKÉ MANÉVRY na Konopišti.
Císařské a královské manévry byly jedním z hlavních rituálů rakousko-uherské armády, konaly se pravidelně, ať už to byly manévry c. k. válečného námořnictva, dělostřelectva či pěchoty. František Ferdinand byl mimo jiné také generálním inspektorem veškeré branné moci, generálem jezdectva a admirálem, a proto jsme se rozhodli uspořádat jedinečnou akci v duchu vojenské historie, která nemá v celých Středních Čechách obdoby.
Tato akce se uskuteční 23. května 2009 v odpoledních hodinách, letní amfiteátr pojme až 5 tisíc návštěvníků. Jistě se tam vejdete i vy. Program celé akce je velmi zajímavý a představí se zde většina vojenských historických klubů České republiky zabývajících se vojenskou historií z období první světové války. Akce se zúčastní také arcivévoda František Ferdinand d´Este se svou rodinou a celým štábem.
Každoroční pořádání série akcí s jednotným tématem, kterým může být místo, osobností anebo událost, by se měla v regionu Posázaví stát tradicí. Tento projekt má za cíl propojit partnery v regionu Posázaví v rámci koordinace cestovního ruchu, kterou Posázaví o.p.s. zajišťuje pro region Posázaví. Nezbývá než doufat, že se letošní první ročník podaří, a že se úspěšně vydáme do příštího roku.


Ze života arcivévody

Arcivévoda František Ferdinand Rakouský d’Este (* 18. prosince 1863, Štýrský Hradec – † 28. června 1914, Sarajevo) byl následníkem rakousko-uherského trůnu a synovcem císaře a krále Františka Josefa I. V zemích Koruny české vlastnil panství a zámky Konopiště a Chlum u Třeboně. 28. června 1914 byl v Sarajevu na něj a jeho manželku vévodkyni Žofii z Hohenbergu spáchán atentát, kterému oba manželé podlehli. Atentát připravila skupina srbských nacionalistů, vykonal jej Gavrilo Princip, který byl následně vězněn ve vojenské trestnici Terezín, kde také zemřel. Tento atentát se stal vhodnou záminkou pro začátek první světové války v Evropě.
Se svou manželkou, původem z českého šlechtického rodu Chotků, Žofií z Hohenbergu, žil František Ferdinand střídavě mezi jeho oficiálním sídlem následníka trůnu zámkem Belvedere ve Vídni a jejich domovským sídlem zámkem Konopiště a zámkem Zákupy v Čechách, kde se konala jejich svatba. Jejich manželství bylo šťastné a často označováno jako romantické.
František Ferdinand d'Este měl v plánu, po usednutí na trůn, uskutečnit přeměnu Rakousko-Uherské monarchie ve federaci Spojených států Velkého Rakouska.
Chcete na chvíli opustit uspěchané třetí tisíciletí. Okolní svět vám nabídne svou verzi minulého století, pokud přijmete naše pozvání účastnit se velkolepé akce návratu Františka Ferdinanda D´Este v Posázaví. V letošním roce si připomínáme 95. výročí sarajevského atentátu na Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu.

PLÁNOVANÝ PROGRAM 23. KVĚTNA

12:00 Zahájení a Vojenská hudba Bratislava

12:05 Slavnostní nástup zúčastněných jednotek

12:15 Příjezd Ferdinanda d´Este, vojenská přehlídka, předávání stuh za účast na manévrech

12:45 Výcvik vojsk C.a k. armády střelba

13:30 Módní přehlídka kostýmů

14:30 Bitevní ukázka

15:30 Vyznamenávání vojáků Ferdinandem d´Este

16:00 Výdej menáže pro vojsko

16:30 C.a k. Kabaret I.

18:30 Vojenský výcvik C.a k. armády

19:00 Hudba Bratislava

19:30 Kalinka band a kankán

20:45 Noční bitevní ukázka zakončená ohňostrojem

21:30 předpokládaný konec