Na začátku nového roku je ideální čas na ohlédnutí za rokem předcházejícím. O tom, jaký byl rok 2023 v Průvodcovské službě Kutná Hora, jsem si povídal s její ředitelkou Andreou Kapounkovou.

Pojďme začít tím, co má Průvodcovská služba především v náplni práce, tedy službami pro návštěvníky města. Jak vypadal ten uplynulý rok? 
Realizovali jsme 235 okružních prohlídek městem, návštěvnost oproti roku 2022 díky trhům pořádaným na nádvoří Vlašského dvora vzrostla o několik tisíc osob, celkem se tedy bavíme o 35 000 placených i VIP vstupů. Uspořádali jsme ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu a vnějších vztahů a turistickou oblastí Kutnohorsko Kolínsko na patnáct press tripů a fam tripů. Nemluvě o počtu příchozích na naše stálé a pravidelné akce, kterými podporujeme kulturní a cestovní ruch ve městě. Tyto akce jsou pro návštěvníky pořádané často zdarma, či za vstupné formou dobrovolného příspěvku. Celkem těchto příležitostí využilo přes 5 500 osob.

Andrea Kapounková, ředitelka Průvodcovské služby Kutná Hora p.o.Andrea Kapounková, ředitelka Průvodcovské služby Kutná Hora p.o.Zdroj: Petra Schönbeková, se souhlasem Průvodcovské služby KH

Velmi úzce spolupracujeme s oběma farnostmi během našich okružních prohlídek, stejně jako s ostatními hráči na poli kutnohorského cestovního ruchu. Pro letošní rok jsme vylepšili a více odpromovali produkt cestovního ruchu, spolupráce čtyř subjektů. PSKH, ČMS Hrádek, GASK a IC Města Kutná Hora ve formě prodeje společně vstupenky „Spolu za Kutnohorskou iluminací“, která návštěvníky provedla Vlašským dvorem, královskou mincovnou, Českým muzeem stříbra na Hrádku s návštěvou středověkého dolu a Galerií Středočeského kraje se stálou výstavou právě o Kutnohorské iluminaci. Od dubna do října ji využilo 269 návštěvníků.

V prostorách stálé expozice ve Vlašském dvoře jste vloni nabídli zajímavé výstavy, můžete je připomenout? 
Stálá expozice Královské mincovny je přístupná veřejnosti ve spodní kapli Vlašského dvora. Během roku 2023 jsme zde pro návštěvníky připravili tři výstavy. V květnu to byla Anežka Peroutka a její Bohatost kaligrafie. S touto výstavou se pojila i spolupráce na úspěšné akci Dva písaři fest, kdy jsme v prvním patře navíc vytvořili prostor pro přednášky a workshopy. Následovala výstava umělkyně Nadine Cloos s názvem Ecce Homo realizovaná ve spolupráci s lucemburským velvyslanectvím. Od července do srpna výstavní sérii uzavřela kutnohorská výtvarnice Jitka Jelínková s výstavou Hříchy mládí aneb pochválen budiž pan Picasso a Filla, která prezentovala dosud nevystavenou tvorbu autorky.

V letních měsících bylo hodně živo i na nádvoří Vlašského dvora… 
Letní prázdniny do Kutné Hory vždy přivádí zástupy návštěvníků, ani ve Vlašském dvoře tomu není jinak, na nádvoří i v přilehlých prostorách měli letos možnost zhlédnout výsledek naší spolupráce s divadlem Kůzle, představení Spolek panen kutnohorských, během něhož diváci zažili podvečerní panoramata, na která se nezapomíná.

Představení Příběh mince ve Vlašském dvoře.Představení Příběh mince ve Vlašském dvoře.Zdroj: se souhlasem Průvodcovské služby KH

Kutnohorský Ochotnický spolek Tyl rozehrál velmi úspěšnou Kytici, a opět připravil i nedělní odpolední představení pro děti, pohádku Kouzelné pírko. A nesmím zapomenout na jeden z letních návštěvnických highlightů u nás, Příběh mince. Věděli jste, že oheň hoří i v dešti? Srpnové představení doslova jiskřilo energií a opět během produkce zažili něco nového nejen účinkující, ale také diváci. Po vzoru Libušiny trojí věštby se Příběh mince dočká dalšího ročníku, takže pokud jste ho ještě neviděli, v létě určitě dorazte. Kromě standardních představení „open-air“ na nádvoří bude v nabídce také jako edukační představení pro školy.

Stálicí programu ve Vlašském dvoře jsou koncerty v prostorách kaple svatého Václava a Ladislava. Kdo se zde představil minulý rok? 
Koncerty v kapli pořádáme každou poslední středu v měsíci a jejich hlavním cílem je zpřístupnit prostor zejména Kutnohorákům. Během roku jste tu mohli potkat Pavla Minaříka, Šárku Veselou a její muzikohraní, kapelu Trampoty, středověkou mši v podání profesora pražské konzervatoře Tomáše Hály, pěvecký sbor Cantus Jaroměř, housle a harmonium s pány Tománkem a Muchou, Kutnohoráky - manžele Sirotkovi - za kapelu Teige či nebeskou Hudbu z Marsu. Závěr roku patřil brigádníkům Průvodcovské služby, kteří s kratším repertoárem obohaceným o výklad historie místa za doprovodu violoncella, trumpet a zpěvu loňské koncertování v kapli zakončili.

K velmi úspěšným akcím Průvodcovské služby Kutná Hora patří i trhy na nádvoří Vlašského dvora. Které jste připravili vloni? 
V rámci pravidelných trhů ve Vlašském dvoře jsme v březnu společně vynesli Moranu na Vítání jara a ukončili tak vládu paní Zimy. Začátek října spojil všechny milovníky hlíny na Druhém keramickém trhu, kde byly k vidění nejrůznější ukázky a techniky z dílen keramických řemeslníků.

II. Keramický trh ve Vlašském dvoře:

Zdroj: Jan Šmok

A v čerstvé paměti máme letošní tři adventní neděle a s nimi spojené Vánoce na Vlašském dvoře, kdy se nad zaplněným nádvořím nesly tóny koled a vůně svařeného vína, které se mísily se sváteční náladou. Nutno podotknout, že valnou většinu stánkařů tvořili lokální výrobci a prodejci. Návštěvnost trhů pořádaných Průvodcovskou službou Kutná Hora, p. o. ve spolupráci s Šárkou Pajerovou na nádvoří Vlašského dvora oproti předešlým rokům velmi výrazně vzrostla. S každou další akcí zlepšujeme podmínky jak pro účinkující a prodejce, tak pro návštěvníky a díky kladné zpětné vazbě věříme, že jsme se vydali správnou cestou. Na letošní Vánoce k nám cestovní kancelář dokonce vyslala i autobus s turisty jako „adventní zájezd“. Mnoho desítek prodejců i vystupujících a několik tisíc spokojených návštěvníků nás motivuje k práci na dalších ročnících.

Co by si přála ředitelka Průvodcovské služby Kutná Hora v roce 2024? 
Především bych ráda jménem nás všech poděkovala návštěvníkům za jejich přízeň v roce uplynulém. A také za veškerou zpětnou vazbu, díky které můžeme naše služby stále zlepšovat slovy, které jsem se dočetla na jednom zámku a František je použil v závěru představení Spolek panen kutnohorských: „Pokud se vám u nás líbí, říkejte to všem, pokud ne, prosím říkejte to nám!“. A přání pro příští rok je asi nasnadě, mnoho štěstí, zdraví, další vydařené akce a spokojené návštěvníky s prošlapanými botami s našimi průvodci po expozicích Vlašského dvora a Kutné Hory vůbec. Už se na vás těšíme!