Pokusí se pomoci kamarádovi s depresí – od základní komunikace přes krizové centrum, ambulantního psychiatra, léky, psychologa a psychoterapii až ke svépomocným skupinám. 30 minut před vysíláním přijde zájemcům emailem odkaz na YouTube livestream. Vstupné je od 200 korun.