Po slavnostním přivítání, při kterém byla připomenuta legenda o svatém Hubertovi, následovalo poděkování městu a souboru Benešovské horny, který akci hudebně doprovázel.

Budování vodovodu a vodojemu v Bystřici. Samotný vodojem se stane rozhlednou z níž se už nyní nabízejí zajímavé pohledy do okolí města.
Už příští rok poteče z vodovodních kohoutků obyvatelům Bystřice voda ze Želivky

Součástí deštivého svatohubertského odpoledne bylo také pasování nových adeptů na myslivce a předání pamětních medailí zasloužilým členům Českomoravské myslivecké jednoty.

Program slavnosti ukončila hubertská mše v kostele sv. Jiljí, kterou celebroval farář vlašimské farnosti Jaroslav Konečný.