Po slavnostním přivítání, při kterém byla připomenuta legenda o svatém Hubertovi, následovalo poděkování městu a souboru Benešovské horny, který akci hudebně doprovázel.

Součástí deštivého svatohubertského odpoledne bylo také pasování nových adeptů na myslivce a předání pamětních medailí zasloužilým členům Českomoravské myslivecké jednoty.

Program slavnosti ukončila hubertská mše v kostele sv. Jiljí, kterou celebroval farář vlašimské farnosti Jaroslav Konečný.