Proč se varhanní koncert koná právě v tuto dobu a právě zde, ve vysokoújezdském kostele?
V říjnu slavíme vznik Československé republiky, tak právě kvůli tomu nyní. Navíc jsme chtěli udržet tradici koncertů, které se zde konaly při Podblanickém hudebním podzimu. Bohužel jsme se do něj už nevešli, ale o koncerty jsme nechtěli přijít. Proto koncert považujeme za pokračování Podblanického podzimu, ovšem bez tohoto názvu.

Varhanní koncert ale není jediný počin, který přivádíte do zdejšího kostela, že?
Protože se věnujeme systematickému mapování historie zdejšího kraje, bude tady v sobotu 26. listopadu přednáška k historii Vysokého Újezdu. Z ní by pak měl vzniknout další infosešit, podobně, jako tomu je v případě Sekanky, ostrohu nad soutokem Vltavy se Sázavou. Den před Štědrým dnem se tady zase bude konat tradiční Vánoční koncert, při němž zahraje na housle Markéta Janoušková a nebude při něm chybět ani cimbál. Zazní samozřejmě vánoční koledy.

Budete ještě usilovat o to, aby se nejen Vysoký Újezd opět stal místem konání koncertů Podblanického hudebního podzimu?
Vždycky je to o penězích. Budeme se snažit, aby se sem hudební podzim vrátil, nebo budeme mít vlastní festival mezi řekami. Na něm by se podílely i další obce z tohoto regionu.

Když už jste narazil na otázku financování koncertů, kvůli čemuž tu tentokrát Podblanický hudební podzim nemáte, jak byste chtěli utáhnout vlastní přehlídku?
Každá obec by si připravila své koncerty. Financování je tady otázkou sbírek. Vstupné je jen dobrovolné, ale budeme chodit po všech adresách, zda by nám nepřispěli, abychom tu mohli mít slušné profesionální soubory.

Co chystáte dál?
Příští rok chceme otevřít stezku s deseti informačními panely vedoucí na Sekanku. Další tři panely budou na ostrově, kde stál kdysi klášter a další bude pak u sv. Kiliána. Koncerty se tedy prolínají s historickými přednáškami a podílí se na nich i Regionální muzeum Jílové u Prahy.