KDY: 15. června 15:00
KDE: Konopiště, park
ZA KOLIK: zdarma

Posléze návštěvníci vstoupí do Růžové zahrady a budou pokračovat zastavením v Korkovém pavilonu, u jezírka a na podestě na schodišti. Podle starého způsobu oživí procesí pouze zpěv. Místní farář má nádherný hlas a v zahradě se působivě rozlehne.