Po srazu masek a patřičném vyzdobení vozu byla akce oficiálně zahájena povolením průvodu a předáním práva nad obcí starostkou Štěpánkou Bednářovou. Potom už nic nebránilo průvodu za zvuku kapely KDČ (Kdo Má Čas) vyrazit po trase plné zastávek u jednolitých domů směrem na Kovářovice - Chytárna - Štěpnice zpět k Oksfordu, kde bylo připravené posezení s občerstvením.

Zaječice jsou příkladem toho, že když je ve vesnici dobrá parta, tak lze připravit i bohaté kulturní vyžití. „Jde nám o to nejen zachovat tradice, jakou je dnešní masopustní průvod masek, ale i vytvářet nové, jakým je například běžecký závod Zaječický bůr. Toho se účastní každoročně více než stovka běžců všech věkových kategorií,“ řekl Pavel Michalik z pořádajícího Osadního výboru Zaječice.

Další z nových akcí je víceboj Moped ix day, který pořádá místní půjčovna mopedů a elektrokol Mopedix. Ta mimo jiné vyvíjí unikátní elektromoped. Vše doplňuje série koncertů, ať již velkých open air nebo komornějších v Oksordu.

„Jde nám o to hlavně pobavit lidi a ukázat na to, že udělat kulturní akci není potřeba nějaké agentury, ale že postačí parta správných lidí,“ dodal Pavel Michalik a vyrazil s ostatními užit si masopust.