Po nezbytném předání práva nad městem následovalo vystoupení dětí z dramatického kroužku při místní základní škole. Pod vedením paní učitelky Kristiny Valterové představily děti Krakonošova nevlastního bratra, kterým je pan Pyšeloš z Pyšel.

Pak již přišel na řadu úvodní tanec nevěsty a ženicha, po kterém nadešel čas na volnou zábavu za hudebního doprovodu kapely Kdo má čas.

Masopust doplnily stánky s občerstvením a rukodělným zbožím. Občerstvení bylo také nabízeno za dobrovolný příspěvek, a to pod taktovkou Okrašlujícího spolku a klubu seniorů. Pro děti pak byly připraveny tvořivé dílny, malování na obličej a výstava z tvorby žáků místní školy na téma masopustu.

Finanční výtěžek bude použit na podporu humanitární pomoci pro krajiny postižené nedávným zemětřesením.