Jako téma plesu byla zvolena Cesta kolem světa. Jednotlivé třídy si připravily svá úvodní vystoupení, po kterých všechny pozdravil ředitel školy Martin Müller a zástupci rodičů. Za studenty se slova ujali Vojtěch Matějovský a Tadeáš Chlubna.

Po proslovech následovalo slavnostní defilé dvojic a trojic studentů po červeném koberci a šerpování. Toho se ujaly třídní učitelky Světlana Dušková, Romana Michálková a Běla Vobecká. Za pomoci výchovného poradce Jiřího Kaprálka, ředitele školy a jeho zástupce Rudolfa Jánošíka.

Po slavnostním přípitku následovalo tradiční házení mincí pro štěstí a dále už byla na programu volná zábava, kterou hudebně podpořila kapela Unisono.