Ten testoval při krátkých slovních předělech mezi jednotlivými skladbami, znalosti diváků. Na závěr zazpívala Kateřina Ševidová, jako ochutnávku, jednu píseň z nového, zajím jen připravovaného alba.