Největší zájem vzbuzují turisticky vyhlášené kostely a chrámy ve větších městech, ale existují i výjimky. Mezi ně patří malebný kostel sv. Havla v Poříčí nad Sázavou, který přilákal mnoho návštěvníků i přes to, že se nenachází v turistických průvodcích.

Původně románský kostel byl postaven v polovině 13. století na soutoku Sázavy a Konopišťského potoka. Důvod výstavby druhého kostela, když už v tehdejších třech spojených osadách existoval kostel sv. Petra a Pavla z přelomu 11. a 12. století, je pro historiky dodnes záhadou.

Záhad je ale mnohem víc. Pod presbytářem se nachází krypta téhož půdorysu, což je u církevních staveb typické pouze pro historicky významná místa. Najdeme je v Praze, Sázavě, Staré Boleslavi a v klášteře v Doksanech. Proč se mezi ně řadí i kostel sv. Havla je další nezodpovězenou otázkou.

Na komentované prohlídce se návštěvníci dozvěděli o těchto faktech a mnoha dalších. Program doplnila modlitba a písně chval, ochutnávka mešního vína a dětské stanoviště spolu s výtvarnými dílničkami pro děti v parku před farou.