„Některé ze zbraní, ze sféry těžké automobilové a pásové techniky, se představí přímo v dynamických ukázkách v letos inovované lešanské aréně, která je opatřena novou betonovou dráhou. Další část zbraní získaných ze Skandinávie pak bude představena ve statických ukázkách na ploše mezi expozicí protiletadlového dělostřelectva a expozicí děl systému Škoda, tento prostor je poblíž arény," sdělil ředitel VHÚ Praha Aleš Knížek s tím, že k velmi atraktivním by určitě měla patřit bojová ukázka týkající se letošního sedmdesátého výročí konce druhé světové války.

Ukázka bude tematicky koncipována jako střet vojáků americké armády s německými vojáky v období dubna 1945. V ukázce Wehrmacht vs. US Army se představí také bojová technika, v tomto případě automobilová technika americké armády i obrněnci německé výroby.

„Upozorňujeme návštěvníky, aby se do areálu v případě jízdy osobním automobilem vydali s dostatečným časovým předstihem, neboť při parkování před muzeem na volných plochách se tvoří na příjezdových komunikacích kolony a hrozí tedy pozdní příchod. Navíc průjezd Týncem nad Sázavou směrem k Lešanům je uzavřen. Stejně tak je uzavřena komunikace mezi obcí Lešany a silnicí vedoucí od Kamenného přívozu. Neváhejte proto přijet k areálu již v ranních hodinách a počkat před branami na jejich otevření," radí organizátoři návštěvnicky vždy nadupaného Tankového dne. Brány vojenského muzea se otevřou 9.30.

Karel Chlumec