Irské lidové skladby a písně z Maďarska, Rumunska a Slovenska zahrála Markéta a Lazarové. Kolotoč pohádek si připravilo Divadlo To jsem já, které zahrálo tři klasické pohádkové příběhy. Své kouzla předvedl i kouzelník Jakub Bílek.

Pro děti byly připraveny tvořivé dílny na téma jablko pod taktovkou Montessori Vlašim, MAS Blaník, Sluníčka, Klubu Ráchel, Junáka Vlašim a Církve bratrské Podblanicko.

Jako na správném jablkobraní nemohlo chybět moštování, které doplňovala nabídka dalšího občerstvení.