Další proslov patřil prezidentu pražské arcidiecéze Janu Balíkovi, který přinesl pozdrav od pražského kardinála v té chvíli putujícího se třemi krály na Staroměstské náměstí v Praze. Poté vyzdvihl štědrost českého lidu, která je značně patrná ve chvílích, kdy je potřeba pomoct.

Jitka Wágnerová, která vede benešovskou charitu, pak přizvala po první části hudebního programu dopředu všechny ředitelky podporovaných organizací. „Tradičně v tomto čase je prostor pro to, abychom představili organizace, kterým poputuje část výtěžku. Jsme si vědomi, že je jsou to jen symbolické částky v rámci rozpočtu těchto organizací, ale myslím, že je to dobré gesto k tomu, vyjádřit náš vděk za to, že tak pomáháte místní komunitě,“ obrátila se Jitka Wágnerová k zástupkyním organizací a vyzvala je říct něco o plánech na letošní rok.

Vlašimskou charitu vede Daniela Laloučková, za obecně prospěšnou společnost Rytmus Střední Čechy přišla Pavla Fleischhansová, dále předstoupila ředitelka instituce zabývající se domácí hospicovou péči Ruah Marta Vacková, za Hospic Dobrého Pastýře Čerčany mluvila ekonomka hospicu Blanka Bejdáková a církevní školu Archa Petroupim má pod svojí kuratelou Jitka Hřebecká.

Druhá část hudebního vystoupení patřila již sólovému zpěvu Aleny Vašákové za klavírního doprovodu Markéty Polákové. Pak se znova seřadil sbor, aby v poslední části koncertu ponořil kostel do tónů z cyklu Adama Michny z Otradovic Vánoční muzika. Po vřelém aplausu posluchačů obdržely členky sboru drobné dárečky a dirigentka a vedoucí sboru Helena Sochová vyzvala všechny ke společném zpívání koledy Narodil se Kristus Pán.