Nedbalost nepozorného řidiče nějakého nezjištěného vozidla způsobila vloni začátkem léta poškození historického strážce rozcestí na jižním okraji města. Kamenný sloup s hlavicí se po nárazu převrátil a rozlomil.
Starosta Karel Šebek tehdy přislíbil nápravu s tím, že milník k historii Neveklova patří.
„Než jsme začali s opravou, měli jsme největší strach, aby kusy milníku někdo neukradl,“ připomněl starosta Karel Šebek s tím, že obnovu město projednalo s památkáři. „Zjistili jsme, že byl milník poškozený, a ne příliš zdařile opravený, už jednou v 60. letech minulého století,“ dodal.
Připomínka původní sítě na rozcestí cest k Maršovicím a k Sedlčanům dostala nový fundament a její pevnost zajišťují skryté čepy. Radnice zaplatila za obnovu 80 tisíc korun. „Na kamenný sloup osadíme také informační tabulku o smyslu milníků,“ doplnil starosta.