Slavnost zahájila proslovem farářka Českobratrské evangelické církve Šárka Grauová a samotný akt svěcení provedl římskokatolický farář Ondřej Kapasny. Vzpomenuti byli i pánové Platil a Uhlíř, kteří se zasloužili o nynější podobu zděné studánky.

O závěr slavnosti se postaraly žákyně základní školy recitací básní oslavujících vodu. Hudební doprovod zajistila dechová hudba Vranovanka, která se po návratu do vsi usadila na pomyslném podiu u kapličky a zahrála na slavnosti Mačovické setkání.

Otevření studánky je krásnou tradicí, která již několik let spojuje lidi z Mačovic a okolí.