Myšlenka na obnovu varhan vznikla již v roce 2011. „Sám na zdejší varhany hraji od roku 2008. Bez zásadních oprav ale fungují více než 100 let, a tomu odpovídá jejich technický stav. V současnosti je hra na nástroj již možná s určitými obtížemi. V roce 2011 jsem proto v rámci letní školy hry na varhany požádal svého učitele a zároveň varhaníka pana Václava Večeře, aby zdejší varhany osobně vyzkoušel a posoudil jejich stav a zvuk. Po zkoušce varhan mi doporučil nechat zpracovat jejich stavebně historický průzkum a následně návrh konceptu opravy nástroje či jeho generální rekonstrukce. To nastartovalo diskuzi o způsobu opravy a její hospodárnosti a účinnosti, o její efektivitě,“ uvedl Ivan Rozkošný louňovický varhaník a spoluzakladatel Spolku pro obnovu louňovických varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Neckyáda v Louňovicích pod Blaníkem.
OBRAZEM: Vodní radovánky a soutěže. I to nabídla louňovická neckyáda

Z původního úmyslu prosté údržby varhan tak vznikl záměr uskutečnit širší šetření technického stavu nástroje, a proto bylo v této věci v letech 2011 až 2014 zahájeno jednání s arcidiecézním organologem panem Štěpánem Svobodou o provedení historického průzkumu a následného vypracování odborné zprávy, která by stav nástroje odborně a objektivně vyhodnotila a navrhla postupy oprav či rekonstrukce. Následně byly panem Štěpánem Svobodou vypracovány dvě zprávy, jedna zahrnující úvodní šetření a druhá podrobnější, která zároveň zvažovala a kalkulovala varianty možných řešení.

Výsledná zpráva pak navrhla možné postupy s odhady finančních nákladů. „Jen stručně uvedu výsledná finanční data pocházející z období 2011 až 2014, v cenách bez DPH. Náklady na prostou údržbu by v té době stály 100 až 150 tisíc korun, generální oprava varhanního nástroje včetně výměny motoru by byla za 550 tisíc korun. Přičemž projekt nového nástroje do repasované repliky barokní skříně, a to i podle počtu rejstříků, by stál mezi 1,9 až 2,7 miliony korun. To jsou však ceny z roku 2014, nyní je třeba počítat se značným navýšením,” řekla spoluzakladatelka spolku Marie Rozkošná.

Ze setkání německých boxerů z chovatelské stanice Olymp Box na Podblanicku.
Podívejte se: Boxeři pod Velkým Blaníkem předvedli, jak rádi mají vodu

A jak mohou zájemci do sbírky na obnovu louňovických varhan přispět? V rámci aktuální výstavy krajinářských fotografií v Louňovicích pod Blaníkem je umístěn QR kód, přes který mohou lidé posílat své příspěvky přímo na transparentní účet číslo: 2802244612/2010.