„Kandidátka musí být profesionální nebo dobrovolná hasička s minimálně jednoročním členství v některé zastřešující hasičské organizaci ( Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ČHJ, HZS, HZSP) ve věku od 15 do 30 let a se státním občanstvím České republiky. Další podmínkou je neúčast na jiném finále Miss hasička, souhlas s účastí na neveřejném základním castingu a finálovém dni na Konopišti. Pokud dívka spolupracuje s modelingovou agenturou, je podmínkou písemný souhlas agentury k účasti v soutěži Miss hasička Středočeského kraje 2011,“ vyjmenoval základní předpoklady uchazeček Josef Páv, starosta okresního a krajského sdružení dobrovolných hasičů.

Přihlášku je možné zaslat do 28.února na e-mailovou adresu misshasic@seznam.cz a k přihlášce je nutné zaslat také dvě fotografie dívky. Portrét (po ramena) a celá postava v plavkách. Každé Okresní sdružení hasičů Středočeského kraje může být zastoupené libovolným počtem dívek.

Při výběru Miss se nejdříve uskuteční neveřejné kolo, při němž porota vybere z přihlášených dívek podle zaslaných fotografií 24 kandidátek, které postoupí do castingu. O jeho termínu a místu konání se uchazečky dozví emailem.

„Z dívek, jež postoupí, vybere porota šest účastnic, které se utkají o titul Miss hasička Středočeského kraje 2011 ve slavnostním finále při Hasičském dni na Konopišti,“ upřesnil výběr Josef Páv.

Součástí castingu budou pohovory poroty s každou dívkou zaměřený na její činnost ve sdružení i na její zájmy a promenáda v civilním oblečení v lodičkách. „Doporučujeme upnuté kalhoty nebo jeansy a tílko. Není vhodné volné oblečení,“ poznamenal krajský starosta.

O soutěži Miss hasička Středočeského kraje 2011

PŘIHLÁŠKY
Přihlášku je možné zaslat do 28. února 2011 na e-mailovou adresu: misshasic@seznam.cz . Spolu s přihláškou je nutné zaslat také 2 fotografie dívky – portrét (po ramena) a celá postava v plavkách. Bez fotografií nebude přihláška považována za platnou. Každé OSH Středočeského kraje může být zastoupeno libovolným počtem dívek.

PODMÍNKY ÚČASTI
• být profesionální nebo dobrovolná hasička - nutné je min. jednoroční členství v některé zastřešující hasičské organizaci ( Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ČHJ, HZS, HZSP, atd.),
• 15 - 30 let,
• státní občanství České republiky,
• neúčast na jiném finále Miss hasička,
• souhlas s event. účastí (v případě postupu) na neveřejném základním castingu a finálovém dni na Konopišti ,
• pokud dívka spolupracuje s modelingovou agenturou, je podmínkou písemný souhlas své modelingové agentury k účasti v soutěži Miss hasička Středočeského kraje 2011.

1. NEVEŘEJNÉ KOLO
Odborná porota z přihlášených dívek vybere dle zaslaných fotografií 24 dívek, které postoupí na „Casting“. O konkrétním termínu a místu konání castingu budou dívky informovány na své uvedené e-mailové adresy do 14-ti dnů od ukončení zasílání přihlášek do soutěže.

Pořadatel OSH Benešov si vyhrazuje právo určit termín castingu a jmenovat nezávislou porotu po celou dobu soutěže.

CASTING
Z dívek, které postoupily do tohoto castingového kola, vybere porota 6 účastnic, které se utkají o titul Miss hasička Středočeského kraje 2011 ve slavnostním finále na Hasičském dni na Konopišti dne 21.5.2011. Dívky budou na casting pozvány do dvou skupin v různý čas. Předpokládaný termín konání je přelom březen / duben 2011.

Program castingu:
• pohovor každé dívky s porotou (zaměřený na činnost dívky v OSH, její zájmy apod.)
• promenáda v civilním oblečení (lodičky!, doporučujeme upnuté kalhoty nebo jeansy a tílko, není vhodné volné oblečení).

SOUSTŘEDĚNÍ FINALISTEK
Pro 6 finalistek bude připraveno krátké soustředění před finálovým vystoupením, které proběhne během cca jednoho víkendového dne. Konkrétní termín a místo bude upřesněno na castingu. Již na toto soustředění by měly mít finalistky rozmyšlenou volnou disciplínu a zajištěny veškeré pomůcky, které k její realizaci budou potřebovat. Zároveň je nutné si zajistit také vlastní hasičskou uniformu!

Program soustředění:
• nácvik choreografie pro finále
• pohyb na podiu
• nácvik volné disciplíny
• zkouška šatů
• …

FINÁLE SOUTĚŽE: 21. května 2011
Společenská akce pro veřejnost při Hasičském dni na Konopišti, na jehož scénáři se autorsky podílí Miss hasička EU a ČR, bude prestižní akcí sobotního kulturního programu, které se bude konat v konopišťském amfiteatru. Akce bude probíhat za účasti médií a přítomné veřejnosti.

Během finálového odpoledne bude 6 finalistek soutěžit o titul Miss hasička Středočeského kraje 2011, 1. vicemiss hasička Středočeského kraje 2011 a 2. vicemiss hasička Středočeského kraje 2011. O vítězkách rozhodne odborná porota.

Vítězky obdrží hodnotné věcné ceny, korunku a šerpu. Ceny budou upřesněny po dohodě s partnery soutěže.

Soutěžní disciplíny:
• rozhovor ve vlastní hasičské uniformě (jedna „hasičská“ otázka, jedna „osobní“ otázka),
• volná disciplína s hasičskou tématikou,
• promenáda ve společenských šatech (bude upřesněno, zda-li budou šaty finalistkám zapůjčeny nebo si každá dívka zajistí svoje šaty).

PŘIHLÁŠKA
„Miss hasička Středočeského kraje 2011“

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: …………………………………………………………………
DATUM NAROZENÍ: …………………………………………………………………
ŠKOLA: ………………………………………………………………………………
ZAMĚSTNÁNÍ: ………………………………………………………………………
ČLENSTVÍ V HASIČSKÉ ORGANIZACI: (SDH) …………………………………
ČLENSTVÍ OD: ....……………………………………………………………………
ČÍSLO PRŮKAZKY: …………………………………………………………………
ADRESA PODLE OP: …………………………………………………………………
MOBILNÍ TELEFON: …………………………………………………………………
E-MAIL: …………………………………………………………………………………

Odesláním přihlášky vyjadřuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů a fotografií, které jsem v přihlášce uvedla. Údaje budou zpracovány pouze pro účely účasti v soutěži Miss Hasička Středočeského kraje 2011.

NEZAPOMEŇTE K PŘIHLÁŠCE ZASLAT TAKÉ DVĚ FOTOGRAFIE DÍVKY – PORTRÉT (obličeje po ramena) A CELOU POSTAVU V PLAVKÁCH!!!
(jinak není přihláška považována za platnou)

POZVÁNKA

Okresní sdružení hasičů Benešov připravuje III. Hasičský den na Konopišti, který se koná 21. května 2011.

Srdečně zveme hasičské sbory se svými historickými prapory a technikou do slavnostního průvodu z benešovského náměstí na Konopiště.

Další informace a nahlášení účasti vaší techniky a praporů můžete na tel. 724 179 688, e-mail: osh.benesov@tiscali.cz

V připravovaném programu je plánovaná:
- Slavnostní defilé části mobilní historické i současné techniky a historických hasičských praporů z Benešova na Konopiště za doprovodu hudby.
- Ukázka historické a současné hasičské techniky, ukázka a předvedení ostatních složek IZS.
- 3. ročník soutěže v ČR koňských stříkaček s mezinárodní účasti hasičů z Polska,Maďarska, Slovenska a Holandska.
- Volba MISS HASIČKA Středočeského kraje.
- Vystoupení kolektivů mladých hasičů, zapojení dětí návštěvníků do dětských soutěží.
- Vystoupení profesionálních a amatérských zábavných a hudebních skupin.
- Vystoupení uměleckého souboru zahraničních hasičů.
- Večerní hudební produkce zakončena hasičskou světelnou fontánou.

„Konopiště 2011“ je zahrnuto do celorepublikového kalendáře akcí dobrovolných hasičů. Předpokládáme, že se zúčastní hasiči-fandové i z jiných krajů ČR a vyzní jako celorepublikový sraz hasičstva, s výstavou historické hasičské techniky a historických praporů SDH. Jedná se o setkání hasičů z celé České republiky - ať již s vlastní historickou techniku, nebo se jen přijedou zúčastnit slavnostního nástupu hasičů na benešovském náměstí.

S pozdravem Josef Páv, starosta OSH Benešov