Účastníci Dne otevřených dveří obdrželi základní informace o průběhu klasické a odborné výuky, provozu školní družiny i zájmových kroužků  a dalších aktivitách školy hned u vstupu. Formou prezentačních tiskovin nebo radou od  žáků vyšších  ročníků.

„Jsem tady už rána a hned tak neskončíme," svěřil se David Veselý z osmého ročníku, který  se spolužačkou příchozí vítal.

„Pokud se chcete podívat na výuku v prvních ročnících, můžete zajít do 1.C. na konci chodby vlevo,"   poradil váhající mamince, které se přišla podívat se  synem a manželem.

„Prosím tě, tělocvična je támhle vzadu?" zeptal se další tatínek a máchl rukou do chodby v přízemí.Po upřesnění trasy navigoval budoucího žáčka. „Jdeme se  do ní podívat, máme ještě čas," rozhodl rodič.

Ve zmíněné 1.C třídě byla v provozu interaktivní tabule a u ní čekalo na svou příležitost zahrát si na školu několik dětí.

Na pokyn učitelky: „Najdi a zakroužkuj stoleček, který má tři zásuvky," šikovný kluk správně označil požadovaný nábytek. A značkovače se chopila dívenka, která měla zakroužkovat všechny obrázky představující něco k snědku.

Další předškoláci si zkoušeli psaní. „A kurzy psaní perem pro dospělé děláte taky???"