Za prodané symbolické magnetické kartičky dívky vybraly dohromady 6264 korun, které škola zašle na konto vyhlašovatele tradiční charitativní sbírky.