Vánoční dekorace nabízely ve středu také děti v ZŠ Jiráskova a v pátek odpoledne pořádají jarmark v ZŠ Na Karlově.

Napsali jste nám

Ve středu 10. prosince 2014 se uskutečnil již po sedmé Vánoční jarmark, který pořádá Základní škola Benešov, Dukelská 1818 ve spolupráci s Unií rodičů.

Letošní rok byl zpestřen zahraničními partnery ze Švédska, Belgie, Francie, Anglie, Polska a Chorvatska se kterými spolupracujeme na projektu v Programu celoživotního učení Comenius – Partnerství škol, zkrácený název projektu je European Comic book, reg. č. COM-MP-2013-126.

Jak již samotný název napovídá, jde o tvorbu komiksů, které svým zaměřením přibližují kulturu, historii, zajímavosti a tradice partnerských zemí. Všichni žáci partnerských škol pracují v anglickém jazyce a při vytváření komiksů používají různé výtvarné techniky. V 1. patře návštěvníci shlédli výstavu komiksů již společně vytvořených.

Ani informační a komunikační technologie nezůstávají stranou, při projektu je využíván blog, skype a žáci si mezi sebou dopisují. Samozřejmou součástí Programu celoživotního učení Comenius jsou mobility. Naši žáci již vycestovali do Švédska, Anglie a čeká je cesta do Belgie.

Hana Procházková, ředitelka ZŠ Dukelská Benešov