„Dopoledne před otevřením tady už čekala stovka lidí. Další přicházeli po obědě a potom navečer před koncertem," uvedla Jana Zelenková, předsedkyně občanského sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi, které mělo na chodbě v přízemí kroniku svého spolku s dokumentací pětiletého období „krůčků", které vyvrcholily středečním prvním návštěvním dnem.

Do kroniky se zvěčnilo 684 lidí

Podpisy dalších zhruba 50 středečních návštěvníků chybí, zrovna tak části účinkujících při podvečerním koncertu žáků votické Základní umělecké školy.

„Potěšilo mne, že se tady sešly celé rodiny, jejichž členové se sjížděli z různých míst. V minulosti byl klášter centrem vzdělanosti a nyní bude centrem kultury ve Voticích," konstatovala Jana Zelenková.

Podle zápisů v kronice byli lidé stavem památky nadšení

„Chválili úplně všichni. Byli překvapení, jak byl klášter opravený. V kronice jsou vyjádření: Skvělá práce. Povedená rekonstrukce. A lidé se těší se na plný provoz kláštera," podotkla předsedkyně spolku na jeho záchranu.

Klášter a expozice v něm si budou moci po předchozí telefonické dohodě prohlédnout skupiny výletníků, rodiny při návštěvě Votic, školní výlety. Zrekonstruovaná klášterní křídla přešla pod správu Městského kulturního a Turistického informačního centra Votice (MKC).

„Větší návštěvu jsme při prvním otevření očekávali, ale ne tak velikou," přiznala Jana Hejhalová, ředitelka MKC Votice. „Při koncertě Základní umělecké školy se skoro do reflektáře lidé nevešli. Už se ptali, kdy bude v klášteře nějaká další akce. V budoucnu zde určitě uspořádáme nějaké další koncerty," přislíbila Jana Hejhalová.

„Lidi nejvíce zajímali o opravený prostor, nahlíželi i do původní neopravené chodby. Přišli se podívat také bývalí zaměstnanci podniku Tesla a vzpomínali, ve kterých místnostech byly jaké kanceláře," popsala ředitelka MKC sváteční den.

Lákadlem pro děti, a nejen pro ně, je interaktivní expozice

Nebylo výjimkou, že část návštěvníků prohlídkou expozic, při níž se setkávali s dlouholetými přáteli, strávili i tři hodiny.

Expozicemi mohli procházet sami, nebo využít průvodců. Pracovnic MKC Votice, členů občanského sdružení Za záchranu kláštera svatého Františka z Assisi či kostýmovaných členů klubů vojenské historie.

V refektáři kláštera mohli zájemci zhlédnout prezentaci, ukazující stav kláštera před rekonstrukcí a po rekonstrukci, v další expozici v bývalé knihovně historii františkánů a jejich kláštera, zaujala také mnišská cela a projekt Jankow 1645 přibližující atmosféru bitvy i život vojáků za třicetileté války.

„Zvláště děti byly nadšené z interaktivní expozice," nastínila votická zastupitelka Jana Špačková.