Připomínka 370. výročí bitvy u Jankova, která se stala v roce 1645 rozhodujícím střetem císařských a švédských regimentů, o uplynulém víkendu vyzdvihla historický význam boje na návrší Habrovka mezi Jankovem a Ratměřicemi, jenž ukončil třicetiletou válku a utrpení obyvatel celé střední Evropy. Završená byla Vestfálským mírem.

Tak také pořadatelé víkendových oslav koncipovali program, jenž se odehrával už od pátku na jankovském náměstí, ve votické sokolovně a večer na Komenského náměstí.

„Bitva u Jankova se Votic bezprostředně týkala, přestože při ní nebyl zabitý jediný jejich občan. Obyvatelé se před vojsky uchýlili do kláštera sv. Františka z Assisi a švédský generál, přestože byl jiného náboženského vyznání, jej přikázal uchovat netknutý," uvedl starosta Jiří Slavík v pátek večer před průvodem s pochodněmi městem ke klášteru, v jehož kostele byla celebrovaná mše za padlé vojáky ve válkách.

Starosta Ratměřic Viktor Liška, jako představitel svazku obcí Mikroregionu Džbány připomněl, že vzpomínkové akce k výročí bitvy pokračují celý letošní rok.