Když studenti potřebují poradit, pomoci, případně doporučit činnosti, do kterých by se mohli zapojit, pomáhá jim pedagožka Miroslava Hulanová. Ta také přihlásila skupinu do mezinárodního projektu. Jsou do něj zapojeny studentské organizace z Česka, Slovenska a Estonska. První setkání – pedagogů – proběhlo již na přelomu června a července v Estonsku.

„Byli jsme tady jako žáci. Každý den jsme absolvovali wokrshopy, přednášky a zase přednášky a aktivity, kterými bychom měli působit na své studenty. Ale celý týden byl kouzelný. Sice vyčerpávající, ale inspirativní. Domů jsem se vrátila plná elánu a plánů, co by se všechno dalo zorganizovat," řekla Miroslava Hulanová.

Další krok učinil Martin Bitarovec žák 3. B, který v letošním roce přebírá do svých rukou pomyslné kormidlo DOORS. „V loňském roce jsem pomáhal, ale vedení bylo na Lindě. Ta je nyní ve 4. ročníku a má starosti s aktivitami své třídy – se stužkovacím večírkem, maturitním plesem a nakonec i s maturitou," vysvětlil student.

„Ale slíbila, že mi bude i nadále pomáhat, když bude třeba. Projekt však již přenechala mně, a tak jsem jako zástupce naší skupiny odjel na společné setkání studentů, které proběhlo hned na začátku školního roku v Praze. Bylo to opravdu zajímavé setkání. Nejzajímavější asi byla, co se workshopů týče, středa. Lukáš, jeden z instruktorů, s námi probíral, jak správně prezentovat před komisí naše projekty.

Rozdělili jsme se do dvojic a každý z nás si připravil prezentaci na určenou organizaci. Naším úkolem bylo předstoupit před radu města a požádat je o spolupráci, přičemž jsme si měli vyzkoušet, jak prezentovat v praxi a ne jen teoreticky. Odpoledne nás čekalo seznámení s tím, jak správně natočit viral video. A na závěr nás čekalo rozhodnutí, jak bude vypadat náš happening.

Měli jsme také možnost, pro nás velmi užitečnou, mluvit s lidmi, kteří rozjeli podobné projekty, jako chceme uskutečnit i my. Rady, které nám byly poskytnuty, budou pro nás určitě velmi užitečné. Domů jsme odjížděli s nápady a se spoustou zážitků," nadšeně dodal Martin Bitarovec, na něhož čeká ještě výjezd na Slovensko, kde si studenti předají získané zkušenosti a navzájem si své letošní aktivity představí.

A na co se tedy mohou studenti obchodní akademie těšit?

Určitě chceme výuku vytáhnout z její každodenní „šedi". Proběhnou barevné dny, dny ve společenském oblečení, ale plánujeme i soutěž, která však nebude vědomostní. Snad se tak zapojí co možná nejvíce žáků. Nezapomeneme na děti v mateřské škole, spolupracujeme s Centrem sociálních služeb Tloskov nebo Charitou Nový Knín či Diakonií Broumov.

Nově chceme navázat spolupráci s SOS dětskými vesničkami. Pokračovat i budou aktivity pro nemocné a postižené. Stále sbíráme víčka pro Míru Piskače, podíleli jsme se na sbírce pro nevidomé – Svítíme se Světluškou, plánujeme účast na Vánočním jarmarku.

Aktivit, které bychom chtěli uskutečnit je ještě hodně. Ale nyní hlavně potřebujeme získat a nadchnout další mladé odhodlané lidi, naše spolužáky, kteří se nebudou bát pomoci, když je jí třeba.

Studentská organizace DOORS a Miroslava Hulanová