Peníze přerozděloval Městský úřad Benešov v rámci své rozšířené působnosti.

Z přidělené částky 1,061 milionu korun poskytl hospodářskému dvoru Mariánovice na obnovu střešního pláště 175 tisíc korun, na obnovu západní fasády kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou čtvrt milionu, na restaurování 23 náhrobků židovského hřbitova v Měchnově 80 tisíc.

Do Sázavy na obnovu skleníku vily čp. 177 putoval příspěvek 180 tisíc korun, na natření střechy věže kostela Povýšení sv. Kříže v Pyšelích bylo využitých 60 tisíc a obnovu 17 oken synagogy ve stejném městě umožnilo 286 tisíc korun