„V budově jsou nejen vyměněná okna a dveře, ale nakoupilo se i vybavení," uvedla Iva Vančurová, předsedkyně občanského sdružení. V klubovně mají nyní nové židle, stoly, dataprojektor  s plátnem, který možní rozšířit aktivity lidí na České Sibiři.

Obec do zvelebení objektu investovala téměř 377 tisíc korun, z nichž 218 tisíc korun bylo použitých z dotačního programu.

„Součástí slavnostního otevření klubovny byl v neděli odpoledne doprovodný dětský program, hraní na flétnu a zpívání, prohlídka nově vytvořených informačních panelů stručně zachycujících historii obce, promítání dobových fotografií či menší občerstvení," popsala slavnostní den Iva Vančurová.

Návštěvníky nejprve přivítal starosta obce Mezno Rudolf Vobruba  a spolu s předsedkyní občanského sdružení Mezeňák Ivou Vančurovou připomněl financování rekonstrukce budovy a plány na její využití nejen dětmi, občanským sdružením, dobrovolnými hasiči, ale  všemi občany vesničky na rozhraní středních a jižních Čech.