„Když mi přišel úřední dopis, až ve mě hrklo," přiznala Jana Hejhalová. „Na kontrolu se vlastně není možné připravit, protože Mystery shopper se tváří jako běžný turista," podotkla ředitelka.

Ve votickém Turistickém informačním centru se přepadovka uskutečnila 21. srpna a trvala patnáct minut.

„Kromě základních informací, jestli je infocentrum dobře k dohledání a správně označené, hodnotil Mystery shopper také exteriér, svůj první dojem při vstupu do infocentra, mě s kolegyní, interiér a vybavenost," popsala Jana Hejhalová, co všechno bylo při kontrole pod drobnohledem.

Kontrolor sledoval 40 patrametrů

Kontrolor si po návštěvě sídla infocentra ve staré radnici v dotazníku u 40 okruhů udělal plusová znaménka. 

Utajený kontrolor se votickém Turistickém informačním centru zajímal o propagační materiály, ale sledoval také oční kontakt, vhodnost oblečení, zda bylo dodržené pořadí zákazníků.

Ale také jestli působila pracovnice jako odbornice, měla přehled o regionu, dokázala atraktivně představit navržený cíl a turistu k návštěvě nalákat.

Výběr otázek z protokolu

Byl pracovník vhodně oblečen a upraven? Ano. Konzumoval pracovník TIC v přítomnosti zákazníků jídlo? Ne. Byl k Vám pracovník zdvořilý (pozdravil a rozloučil se atp.)? Rozhodně ano.

Odpovídalo pracovníkovo navržené řešení Vašim požadavkům, byl/a jste s navrženým řešením spokojen/a? Rozhodně ano. Zodpověděl pracovník Váš dotaz jasně a srozumitelně? Rozhodně ano. Působil na Vás pracovník jako odborník, měl přehled o regionu, o možnostech pro turisty? Rozhodně ano.

Dokázal pracovník atraktivně představit navržený cíl, dokázal by turistu k návštěvě nalákat? Rozhodně ano. Udržoval s Vámi pracovník během jednání oční kontakt? Ano.

Byl pracovník aktivní v komunikaci (sám se ptal, jestli ještě něco nepotřebujete?) Ano. Používal při jednání se zákazníky negativní formulace (např. to nelze zjistit, zařídit, to nemohu najít apod.)? Nepoužíval negativní formulace.

„Kritérií bylo opravdu mnoho, a proto mě velice potěšil výsledek sto procent," konstatovala ředitelka votického TIC Jana Hejhalová.