„Každé dítě chodilo do velkého týpí samo, bylo odměněné medailí, diplomem, buřty a potleskem přihlížejících," uvedla „indiánka" Jitka Hanibalová.

„Děti nejen z Kozmic, ale i z Teplýšovic, Benešova a dalších obcí si pak opékaly buřty, kopali s míčem a hráli s vlastnoručně vytvořenými indiánskými výrobky, které si odnesly domů. Některé vydržely na hřišti až do tmy," řekla Jitka Hanibalová.