„Dnešní akce je jedna ze dvou, které během roku připravujeme,“ uvedla Martina Semrádová, členka týmu místních organizátorů.

Vedle prázdninové rozlučky spojené s dobrodružnou výpravou dětí do lesa na stezku odvahy, kam vyrážejí menší ještě za světla, ale starší pak v potemnělém lese čekají i strašidla, je to na jaře také pálení čarodějnic.

Obě akce Kozlovičáků, jak si dobrovolníci, kteří sestavili volný spolek, říkají, mají už poměrně dlouhou, čtrnáctiletou tradici. Původně místní využili dětské hřiště na okraji Kozlovic k posezení sousedů a setkávání jejich dětí kolem táboráku spojené s opékáním špekáčků. Pokaždé při tom byla také zábava a legrace a nechyběly ani soutěže.

„Postupem času sem začalo jezdit stále více lidí. V průměru každoročně dorazí kolem osmdesáti dětí,“ potvrdila Martina Semrádová. „Jezdí sem nejen z blízkého okolí, ale dokonce i naši známí z Prahy,“ dodala s tím, že hlavním informačním kanálem jsou sociální sítě, kde se ti, jimž je to určeno, všechno včas dozví.

Na organizaci společenského života v týnecké místní části Kozlovice se podle Martiny Semrádové aktivně podílí zhruba osm žen. Jejich partneři pak přikládají ruku k dílu při stavbě stanů a instalaci stolků a lavic.