Sálem se linuly tóny klavíru, fléten, houslí, klarinetu, kytar, perkusí či výborné saxofonové sekce. Zpívalo se česky, anglicky, a dokonce korejsky. Všichni hráli s nadšením a radostí, kterou šířili mezi početné auditorium. Za celou akcí stály a studenty podporovaly sbormistryně Jana Šeborová a Dana Jelínková a část hostů na koncert neúnavně připravovala profesorka Klára Hašková. Překvapením večera bylo vystoupení učitelů, kteří se nejprve přidali ke sboru a poté za doprovodu šikovných studentů zazpívali známou píseň skupiny ABBA.

Celá akce měla navíc ještě jiný rozměr. Z prostředků vybraných na vstupném, za prodej keramických výrobků, překrásných šanonů a zdobných perníčků vytvořených studenty gymnázia za pomoci profesorek Renaty Šupkové a Pavly Šintalové bude zakoupeno pianino do učebny hudební výchovy. Celkem se vybralo úžasných 34 282 Kč. Malá část k nákupu nástroje sice ještě chybí, ale celá akce byla zaznamenána na DVD, která si budou moci zájemci zakoupit. Poté by již mohlo být vybráno dostatečné množství finančních prostředků potřebných na nákup pianina. Počet studentů gymnázia, kteří se koncertu zúčastnili, sám o sobě naznačuje, že vybrané peníze budou použity na správnou věc. Pokud byste i vy chtěli přispět, rozhlédněte se v sekci Sponzorská přání.

Všem studentům a učitelům, kteří se akce zúčastnili, a to nejenom účinkujícím, ale i technické podpoře, a především Vám všem, kteří jste si s námi tento krásný večer předvánočně vychutnali a současně přispěli na dobrou věc, děkujeme!

Roman Hronek, ředitel školy