Veřejnosti jinak nepřístupné Školící a vzdělávací středisko Ministerstva obrany ČR umožnilo v rámci Dnů evropského kuturního dědictví vstup civilistům do jinak přísně střežených armádních prostor. Průvodci seznámili návštěvníky nejen s architektonickými zajímavostmi a mobiliářem, ale i se současným posláním střediska, které mimo jiné před rokem 1989 sloužilo pro proškolování politruků z řad důstojníků, vojáků základní služby i záložáků