Na děti čekalo odpoledne plné her a zábavy na téma života v pravěku. Třeba lov mamutů oštěpem, malování kamenů nebo stěn improvizované jeskyně. Největší zájem byl o získání dinosauřího vajíčka z koruny stromu. K tomu dětem dopomohla provizorní lanovka.

Celé odpoledne doprovázela reprodukovaná hudba, která se večer proměnila v diskotéku, a louka v taneční parket.