V rámci svého jubilea představí GASK v bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře novou koncepci stálé expozice. Nahradí výstavu Stavy mysli / Za obrazem, která v roce 2015 Vratislav Nechleba: Přípitek, 40. léta 20. stoletíVratislav Nechleba: Přípitek, 40. léta 20. stoletíZdroj: se souhlasem GASKzískala prestižní národní cenu Gloria musaealis. Nová expozice bude opět vycházet z uměleckých děl ze sbírek GASK, které v současné době čítají téměř 12 000 sbírkových předmětů. Ve výběru exponátů bude kladen důraz na akvizice za posledních deset let, které byly získány s finanční podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury. Ze sbírek GASK budou pod vedením kurátorů a Lektorského centra GASK vybrána a seřazena díla v nové koncepci „cesty za sebepoznáním“. Současnou expozici Stavy mysli / Za obrazem budou moci návštěvníci zhlédnout ještě do konce tohoto roku, nová koncepce se pak otevře 29. června 2024.

Disegno interno čili „vnitřní uspořádání“ je název výstavy Evy a Jana Švankmajerových, která představí tvůrčí oblasti, do kterých tento světově proslulý surrealista zasáhl (koláže, grafiku, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film). Důležitou součástí výstavy bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové, které s tvorbou Jana Švankmajera dodnes vede svébytný dialog.

Jan Švankmajer tiskne litografie v dílně Petra Korbeláře:

Zdroj: Youtube

Bohatý doprovodný program bude věnován jak stěžejním, tak i méně očekávatelným tématům, s nimiž Švankmajerova mimořádná imaginace pracovala a nadále pracuje. Výstavu, jejíž podoba byla formována ve středočeské Knovízi, budou moci návštěvníci zhlédnout od 3. března do 4. srpna 2024, tedy v roce devadesátých narozenin Jana Švankmajera. Jejím kurátorem za GASK je Richard Drury, autorem doprovodného programu je Petr Adámek.

Z vernisáže výstavy Stanislav Podhrázský a přátelé (v GASK do 4. února 2024)

Zdroj: Jan Šmok

V únoru 2024 bude v prostoru tří výstavních sálů představen výběr z díla, jenž zahrnuje kinetické a interaktivní sochařské objekty a šperky českého sochaře, šperkaře, autora Pražského metronomu V. K. Nováka a dále tušové malby Jiřího Straky, tvůrce rozkročeného mezi Prahou a Pekingem. Jubilejní rok poté uzavřou přehlídky dvou významných umělců – malíře a kreslíře Svatopluka Slovenčíka a vynikajícího portrétisty Vratislava Nechleby. Vedle zmíněných galerijních počinů bude v GASK představena tvorba Martiny Skaly a Lukáše Machalického pod kurátorskou záštitou Adriany Primusové. Dále budou v GASK vystavena díla Marty Morice, studia Prasklo či Terezy Pirščové-Brichtové.

GASK - logo k šedesátému výročí existence.Zdroj: se souhlasem GASKKromě výtvarných počinů plánuje galerie v Kutné Hoře šestý ročník festivalu experimentální a nezávislé hudby A Day of Sound, tentokráte v dramaturgii hudebního skladatele a producenta Michala Rataje. Chybět nebudou ani sezónní design markety, které do GASK lákají širokou veřejnost. Lektorské centrum GASK opět nabídne v souvislosti s aktuálními výstavami pestrou paletu programů pro školy, pedagogy i pro rodiny s dětmi a dospělé.