„Základní nápad řetězového provádění spočívá ve výměně rolí – skupina žáků se na krátkou dobu stává řadou vzájemně na sebe navazujících průvodců,“ připomněla Ludmila Fiedlerová, kastelánka památky pod správou Národního muzea s tím, že v zámeckých sálech žáci návštěvníkům vážně i hravě přiblíží život v 19. století.

Od 4. do 8. května budou provádět žáci tercie Gymnázia Opatov v Praze. Od 17. do 21. května je vystřídají deváťáci 2. ZŠ Propojení Sedlčany. Obě skupiny provedou zámkem od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.