Setkání u příležitosti Stromu splněných přání se uskutečnilo v pátek 9. prosince od 17 hodin v knihovně v Louňovicích pod Blaníkem. Nejprve knihovnice spolu s členkami místního čtenářského klubu seznámily přítomné s vybranými knihami, o některých si popovídaly, a zároveň přečetly vybrané úryvky. „V knihovně bylo připravené cukroví, svařák a čaj,” prozradila knihovnice Jaroslava Hernandez.

Jednotlivé knihy byly opatřené lístkami se jmény lidí, kteří danou knihu darovali.

A jako poděkování, nejen pro ty, kteří se na akci podíleli, přichystala knihovna spolu s městysem vánoční pohádku pro děti i dospělé, v podání Divadla Já to jsem Víti Marčíka. Vánoční příběh si mohli zájemci užít v pátek 9. prosince od 18 hodin na zámku v sále Jana Dismase Zelenky.