Na zahajovacím koncertu vystoupí Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a sólisté Jana Sibera, Jana Sýkorová, Tomáš Černý a Jozef Benci s klavírním doprovodem Heleny Fialové za řízení dirigenta Tomáše Braunera.

Věčná naděje nabídne také koncerty Iva Kahánka, Krása Quartetu, Tria Bohémo, přednášku o hudbě v ghettu Terezín či filmovou projekci dokumentu Defiant Requiem a mnoho dalšího.

Instalace lávky ve Velké Chuchli.
Přes železnici ve Velké Chuchli povede nová lávka. Bude zde jen dočasně

„Nápad na uskutečnění Verdiho Requiem ve mně zrál od roku 2020, kdy jsem přijal pozici festivalového dramaturga. Ale není provedení kolosálního díla za doprovodu jediného klavíru bláznivou ideou? Není, ubezpečil mě sbormistr Petr Fiala. Díky konotacím jde o velmi silný příběh, který stojí za provedení, za reprízu, za dramaturgickou zmínku do naší pomyslné kroniky. Podnětem bylo i letošní 80. výročí tzv. terezínského provedení, výročí 210 let od narození Giuseppe Verdiho a významné životní jubileum Petra Fialy,“ říká dramaturg festivalu Věčná naděje Petr Nouzovský.

Hudba ho neopustila ani v těžké době

Rafael Schächter byl československý hudební skladatel, pianista a dirigent židovského původu, který se aktivně podílel na kulturním životě v terezínském ghettu. Díky neutuchající touze po provozování milované hudby, která ho neopustila ani v tragických chvílích jeho života, vznikla neopakovatelná představení Figarovy svatby, Prodané nevěsty či Requiem Giuseppe Verdiho. V případě Verdiho velkolepého díla se jednalo o největší hudební projekt, který se v Terezíně uskutečnil.

Novodobé reprízy tohoto tematického programu včetně promítání filmu Defiant Requiem proběhly v Terezíně v rámci MHF Pražské jaro a taktéž v Katedrále sv. Víta, však vždy ve verzi symfonické čili za doprovodu orchestru. Věčná naděje představí historickou rekonstrukci terezínského provedení, které se uskutečnilo šestnáctkrát vždy pouze za doprovodu klavíru. Půjde o emocemi nabitý večer ve svrchovaně profesionálním provedení. Na koncertě se představí jedno z nejlepších evropských sborových těles Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a šéfdirigenta FOK Tomáše Braunera.

Začalo bourání přilehlých budov Ústřední telekomunikační společností Telecom
Začala demolice telefonní ústředny. Na místě vznikne Centrum Nového Žižkova

Promítání dokumentárního filmu Defiant Requiem, nominovaného na dvě ceny Emmy Awards v kategoriích zpravodajství a dokument, proběhne 9. března v Bio Oko.

Festival dále uvede benefiční klavírní recitál Iva Kahánka v Zrcadlové kapli Klementina, Krása Quartet s přednáškou Prof. PhDr. Lubomíra Spurného a Ph.D., Evy Hazdrové-Kopecké ve Winternitzově vile, Trio Bohémo v kostele sv. Vavřince či speciální koncert Terne Čhave v pražském Vzletu.

Terezínští autoři dávají světu naději

Přímo pro Věčnou naději vzniklo ve spolupráci s Terne Čhave pásmo romských písní, které v koncentračních táborech vznikly nebo s romských holocaustem souvisejí.

Kromě Verdiho představí hudebníci dílo Hanse Krásy, Ludwiga van Beethovena, Pavla Haase, Gideona Kleina, Franze Schuberta, Bély Bartóka, Dmitrije Šostakoviče či Benjamina Yusupova.

„Terezínští autoři dávají světu naději. Naději v to, že jejich hudba má šanci na přežití, i když měla být navždy umlčena,“ dodává Nouzovský.

Festival Věčná naděje se od roku 2017 systematicky věnuje prezentaci děl hudebních skladatelů i hudebníků tvořících v těžko představitelných podmínkách koncentračních táborů během 2. světové války.

Vstupenky na festival Věčná naděje a detailní program naleznete na vecnanadeje.org

Program 6. ročníku festivalu Věčná naděje


23. 2. 19.30

Terezín 1943 – Giuseppe Verdi: Requiem
Kostel sv. Šimona a Judy
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr, Tomáš Brauner – dirigent, Helena Fialová – klavír, Jana Sibera – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Jozef Benci – bas

1. 3. 19.00

Přednáška o hudbě v ghettu Terezín + Krása Quartet
Winternitzova vila
Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. – mluvené slovo, projekce, Eva Hazdrová-Kopecká – mluvené slovo
Krása Quartet, Hans Krása – Téma s variacemi, Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“, op. 59 č. 2, 2. věta, Pavel Haas – Smyčcový kvartet č. 2, 1. věta

8. 3. 19.30

Ivo Kahánek: Klavírní recitál – benefiční koncert
Zrcadlová kaple Klementina
Vstupné zdarma na základě registrace
Gideon Klein – Sonáta pro klavír č. 1 (1943), Franz Schubert – Impromptus pro klavír D. 899, op. 90 (výběr), Pavel Haas – Suita pro klavír, op. 13, Béla Bartók – Sonáta pro klavír, Sz. 80

9. 3. 18.00

Defiant Requiem
Bio Oko
Devadesátiminutový dokumentární film, který byl roku 2014 nominován na dvě ceny Emmy Awards v kategoriích zpravodajství a dokument.

21. 3. 19.30

Terne Čhave: Romská hudba v době nesvobody
Vzlet

30. 3. 19.30

Trio Bohémo: Svatovavřinecká koncertní sezóna
Kostel sv. Vavřince
Kristina Vocetková – violoncello, Matouš Pěruška – housle, Jan Vojtek – klavír
Ludwig van Beethoven – Klavírní Trio č. 3 c moll, op. 1, Dmitrij Šostakovič – Klavírní Trio č. 1 c moll, op. 8, 
Gideon Klein – Ukolébavka, Benjamin Yusupov – Klavírní Trio č. 2 'Z židovských tradic'