Jednotlivé třídy představí svátky v různých zemích. Prvňáci, kteří dostali na starost domovinu, mají role v živém betlému. Druhá třída se zabývala Vánoci ve Vietnamu a další ročníky pak svátky v Mexiku, Skotsku, USA, Francii, Grónsku, Maďarsku a Švédsku.

Po celou dobu akce mohou lidé přispět svými dary prostřednictvím vánočního stromu splněných přání. Těšit se mohou i na vánoční kavárnu a prodejní výstavu.