Do konce příštího měsíce mají obyvatelé chráněné krajinné oblasti v okolí bájné hory, a nejen ti, možnost připomínkovat nový plán péče o toto území. Správa CHKO Blaník tento odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany, již doručila Ministerstvu životního prostředí ČR.
„Připomínkovat jej může každý, a to nejen na adresu ministerstva, ale i přímo u nás,“ řekl Martin Klaudys, informatik Správy CHKO Blaník sídlící v Louňovicích pod Blaníkem s tím, že každý podnět uvítají. Lze tak totiž předejít, jak vysvětlil v vzápětí, spoustě konfliktních situací.
„Pokud se člověk seznámí alespoň rámcově s plánem péče, může odhadnout, jak se bude vyvíjet jeho správní řízení, když si zažádá například o stavbu rodinného domku v určité části oblasti, například v Načeradci nebo v Louňovicích pod Blaníkem. Jeho žádost totiž bude podle plánu péče posuzována. Není sice právně závazný, jako každý jiný koncepční dokument se totiž konkretizuje, ale je to určitý návod,“ uvedl Klaudys.
Plán má dvě části. Dělí se na rozbory, kde jsou odborné podklady a výsledky průzkumů a sledování květeny a zvířeny a na návrhovou část, v níž jsou vytyčené základní směry, kterými by se měla ochrana přírody ubírat.
Pracovníci Správy CHKO Blaník nový plán, který bude platit od roku 2008 do roku 2017, vytvářeli už od té chvíle, kdy byl dokončen plán na předchozí desetileté období, „Ale intenzivní práce nám začala tak rok a půl před dokončením,“ sdělil Marin Klaudys a dodal, že vycházeli i z konzultací s ministerstvem životního prostředí a agenturou ochrany přírody a krajiny.
Dokument můžete nalézt na internetových stránkách ministerstva životního prostředí www.env.cz nebo se s ním seznámit přímo v sídle jeho tvůrců Louňovicích pod Blaníkem.