První část veřejnosti tvořily děti a adventní páteční dopoledne se pak zaměřilo i na ty dříve narozené.

Obyvatelé Domova seniorů ve Villaniho ulici i lidé žijící v benešovských DPS si vyrobili adventní věnce.

„Další část akce se konala v městské výstavní síni na Malém náměstí a v městské knihovně. Tam si účastníci při malém občerstvení poslechli vánoční koledy," potvrdila Jaroslava Balleková z Muzea umění a designu. 

Akci pořádalo Muzeum umění a designu v rámci projektu Komunikační mosty, který poprvé spojuje spolupráci Muzea umění a designu, Městské knihovny, Střední zemědělské školy a organizací, která poskytují služby starším spoluobčanům. Spolupráce těchto organizací vytváří prostor pro tvořivá a podnětná generační setkání, která jsou v tomto období obzvláště přínosná. V předchozích týdnech se akce se studenty zúčastnili děti a žáci z mateřských a základních škol.