Rekonstrukce v novobarokní aule místního gymnázia, které započaly loni na podzim, spějí ke svému závěru. „Je hotové téměř všechno. Pouze se ještě musí dokončit podlahářské práce, které teď dobíhají,“ potvrzuje ředitel gymnázia Zdeněk Zahradníček s tím, že se jedná o úpravu parket.
Do budoucna se ještě plánuje ozvučení auly a instalace projekčního zařízení, které bude zavěšeno na stropě pod galerií. V pódiu bude dále umístěno vysunovací plátno, na které se bude obraz promítat.
Po skončení prováděného restaurátorského průzkumu došlo na kompletní štukatérské práce. Byly opraveny stěny a strop a znovu se zlatily některé prvky na zdech.
Potom přišly na řadu samotné restaurátorské práce, odkrývání zakrytých maleb. Nikdo však přesně nevěděl, jak by díla na kartuši a v apsidě mohla vypadat. „Měli jsme sice k dispozici textový popis apsidy, grafické vyobrazení nám ale chybělo,“ dodává Zahradníček s tím, že jediné, co měli v rukou, byla ne úplně přesná skica ze starého kunsthistorického časopisu.
Průběh restaurování se však neobešel bez překážek. Došlo k tomu, že po odkrytí bílé barvy, kterou byly nástěnné malby více jak 50 let překryty, se zjistilo, že na fresce v apsidě chybí pod světci část nápisu.
„Text nebyl kompletní, podobu prvního slova jsme mohli pouze odhadovat,“ vykresluje svízelnou situaci Zahradníček. Pokud by se nezjistilo, o jaké slovo se jedná, dokončení obnovy díla by se tím značně zkomplikovalo.
Naštěstí se ale objevila historická fotografie ze soukromého fotoalba, na níž byla zobrazena aula i s nástěnnými malbami, vidět byl i chybějící text. Její rozměry byly však pohých asi 3 × 5 cm! „Zkoušeli jsme ji naskenovat, ale s naší technikou to nikam nevedlo,“ popisuje Zdeněk Zahradníček. „Nakonec jsme využili služeb specializované firmy. Ta výkonným a citlivým skenerem fotografii naskenovala a text potom patrný již byl,“ uvedl Zahradníček.
Štukatéry a restaurátory v aule vystřídali elektrikáři, kteří provedli výměnu elektroinstalace a svítidel, topenáři, jež umístili nové topení, a truhláři. Ti se postarali o rekonstrukci obložení pod pódiem a také o sundání dřevěného bednění kolem stěn.
Tato rekonstrukce spolykala pět miliónů korun a zaplatil ji vlastník budovy, kterým je město Benešov.
Slavnostní otevření auly, se uskuteční v sobotu 15. září v jedenáct hodin dopoledne jako vyvrcholení oslav 100 let budovy Gymnázia Benešov.
V souvislosti s těmito oslavami proběhne i několik dalších akcí kulturního charakteru. „Půjde o vystoupení pěveckého sboru, představí se divadelní soubor, zhruba na listopad plánujeme školní akademii,“ nabídl Zahradníček s tím, že 15. září bude od ranních hodin také probíhat den otevřených dveří a v deset hodin začne slavnostní průvod městem.
Nadále bude školní aula, Sukova síň, sloužit (stejně jako před rekonstrukcí) jako shromažďovací a kulturní sál. Její využívání bude ovšem usměrněno kvůli šetrnému zacházení s výzdobou. „Budeme regulovat počet návštěvníků a také rozestavění nábytku při různých akcích,“ zakončuje ředitel gymnázia Zahradníček.