Slavnostní odhalení se účastnili vzácní hosté, a to ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, první náměstek vzdělavatele České obce sokolské Bohumil Gondík, starosta župy Blanické Zdeněk Balík, náčelník župy Blanické a náčelník Sokola Domašín Jan Bursík, starostka obce Pyšely Štěpánka Bednářová a další.

Akci vedli členka Sokola Pyšely Martina Vlčková se synem Tondou a starosta Sokola Pyšely Jaroslav Chalupa. Dopolední program, kterým svým neodolatelným šarmem provázela účastníky Adéla Gondíková, přešel ve sportovní odpoledne pochodem benešovských mažoretek a jejich sólovým vystoupením v sále tělocvičny.

Program pokračoval vystoupením taneční skupiny Jaroslava Havelky Dancing Crackers, cvičením sokolských sletových skladeb v podání pyšelských sokolek, ukázkou skupinového tance členek Sokola Dobříš a pásmem písní V Praze bejvávalo blaze.

Celé odpoledne bylo v sále tělocvičny připraveno občerstvení v areálu sokolovny a doprovodný program pro děti, jako například malování na tváře, jízda na koni a další aktivity.

Oslavy ukončila diskotéka na sále tělocvičny a ani téměř hodinový výpadek elektřiny nenarušil průběh našeho významného dne. Tak se mohli pyšelští sokolové s uspokojením rozejít do svých domovů s pocitem dobře vykonané práce.

Jaroslav Chalupa