Vláda zavede nejpozději do konce roku 2018 slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

SPLNĚNO

Prosadíme rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory a také pro mladé rodiny, a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu. 

NESPLNĚNO - Zákon o sociálním bydlení Babišova vláda nepřipravila, náhradní program Výstavba příliš nefunguje. Loni se postavilo jen 70 bytových jednotek.    

Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 procent z hrubé mzdy. 

SPLNĚNO - Vláda od ledna 2021 dočasně (na dva roky) zrušila superhrubou mzdu a zavedla sazbu daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent. Zároveň se zvýšila daňová sleva na poplatníka  nynějších 24 840 korun na 27 840 korun v roce 2021 a na 30 840 korun v roce 2022. Zrušení superhrubé mzdy zaseklo do státního rozpočtu sekyru v objemu 70 miliard korun ročně.

Pozornost věnujeme zejména souboru dávek a opatření podporujících rodiny.

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ - Například zvýšení přídavků na děti předložila vláda do sněmovny až nedávno, hlasovat se o něm bude zřejmě na začátku prázdnin. Dávka by měla růst o 26 procent a rozšíří se okruh žadatelů.  Nyní přídavek pobírá 240 tisíc dětí, nově to bude dvojnásobek. Státní kasu to bude stát dalších 5,5 miliardy korun.

Budeme usilovat o to, aby děti vyrůstaly ve funkčních rodinách, v prostředí, kde je normální pracovat a o práci usilovat. Takové rodiny budeme podporovat a chránit. 

NESPLNĚNO - Bohužel i nadále existují kojenecké ústavy a potřebné děti míří tam místo do přechodných pěstounských rodin. Zákaz umisťovat děti do tří let do ústavů zatím neprošel. Odměna pro pěstouny je i nadále 20 tisíc korun za práci 24 hodin denně. Už devět let se neměnila.  Vláda navrhla přidat pěstounům dva tisíce měsíčně.

Zvýšíme rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun. 

SPLĚNO - Ve sněmovně je nyní i návrh, aby šlo rodičům jednorázově vyplatit nedočerpanou rodičovskou při narození dalšího dítěte.

Připravíme začlenění institutu sdíleného pracovního místa do zákoníku práce. 

SPLNĚNO - Sdílené místo bylo zavedeno do praxe až v letošním roce. Problém je v tom, že rodiče by ocenili i větší podporu kratších úvazků, ale náklady na pracovníka jsou pro firmy i nadále dosti vysoké. Zdanění práce je u nás jedno nejvyšších v rámci zemí sdružených do organizace OECD

Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem.

SPLNĚNO - Stát bude od července 2021 za rodiče platit náhradní výživné až tři tisíce korun měsíčně, nejvýše po dobu 24 měsíců.   

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj. 

NESPLNĚNO - Počet dětí, které se každoročně nedostanou do státní mateřské školky, je stále vysoký (odhadován na tisíce dětí). Povinnost umístit i dítě mladší dvou let byla zrušena. Teď se navíc přidal spor o dětské skupiny. Končí podpora, kterou na ně poskytuje EU. Ministerstvo práce chce dětské skupiny předělat na jesle, ale na ty platí vyšší požadavky (hygienické, personální). Část z nich by je nebyla schopna naplnit a skončí. Dnes přitom tisícovka dětských skupin zajišťuje péči o 15 tisíc dětí předškolního věku